top of page

PARTNERZY / DOTACJE

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Nazwa zadania publicznego:  : Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Szkocji i Irlandii Północnej w latach 2023-2024

Kwota dotacji:
 

  • 21 475,00 zł w 2022r.

  • 21 475,00 zł w 2023r.


Całkowita wartość zadania publicznego: 464 862,26 zł

Zadanie publiczne  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Polska Szkoła Sobotnia w Belfaście otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie wydarzeń kulturalnych w Wielkiej Brytanii i w Irlandii Północnej 

 

Kwota dotacji: : 7 749,96 zł

 

Całkowita wartość zadania publicznego: 

  •  44 870,00 zł

Zadanie publiczne ” Wsparcie wydarzeń kulturalnych w Wielkiej Brytanii i w Irlandii Północnej” polega na dofinansowaniu wydarzeń kulturalnych i statutowych, organizowanych przez polonijne stowarzyszenia, centra oraz kluby działające poza granicami Polski.

retina-www-polita-co-uk.png
Social media profile icon size-1.jpg
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page